Misija

Mēs ticam, ka informācija un zināšanas ir nākotnes sabiedrības attīstības pamats un strādājam, lai tehnoloģijas kalpotu cilvēku sabiedrības attīstībai, atvieglojot darbu, ekonomējot resursus un saudzējot vidi.

Mūsu misija ir aktīva piedalīšanās informācijas sabiedrības veidošanā laikā, kad notiek pāreja uz digitālu ekonomiku.

Mūsu mērķis ir palielināt uzņēmuma vērtību, pārzinot un sekmīgi pielietojot vislabākos tehnoloģiju risinājumus, un šī mērķa vārdā mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu un pilnveidotu savas zināšanas, prasmes un darba kvalitāti.

Mēs pārzinām mūsdienu datu apstrādes rīkus – tehniku, programmatūru un datu apstrādes tehnoloģijas, kas ļauj piedāvāt mūsu klientiem vispiemērotākos IT risinājumus.

Darba gaitā uzkrātā pieredze ļauj mums izvēlēties vispiemērotākos līdzekļus katras problēmas risināšanai un līdz ar to dod iespēju atrast visātrākos un visekonomiskākos risinājumus.

Mūsu kompetence aptver visdažādākos IT pielietojumus, sākot ar datortehnikas un tīklu aparatūras piegādi un apkalpošanu, programmatūras piegādi un ieviešanu un beidzot ar finanšu vadības konsultācijām. Savas darbības laikā mēs esam ieguvuši zināšanas un pieredzi sekojošās jomās:

  • Biznesa procesu analīze
  • Programmatūras izstrāde
  • Finanšu vadības sistēmu ieviešana
  • Informācijas apstrāde
  • Datortehnikas tirdzniecība
  • Datorsistēmu apkalpošana
  • Datortehnikas ražošana